PRIPREME U ZAMKU

Početkom ove nedelje počele su intenzivne pripreme i rad na projektu ZAMAK. Glavni koncept samog projekta baziran je na spoju tradicionalnih narativnih formi i modernih pozorišnih tendencija.

Iskreno se zahvaljujemo Gradu Novom Sadu i Gradskoj upravi za kulturu na finansijskoj podršci.