Golicavi car

Pavle Janković Šole

Trajanje: 40 min.
Uzrast: 3+

Došlo je vreme da se Car Guzilo oženi, jer mu preti opasnost od gašenja loze. Strahovanje i predsrasude Cara Guzila, da se u braku golicanjem dolazi do bebe odlažu pristanak na ženidbu. Carev verni sluga Strahomih uspeva da svojom lukavošću navede Cara da se oženi, kako bi se rešio problem oko naslednika prestola.

Autor teksta: Pavle Janković Šole

Igraju: Ružica Radman i Strahinja Bojović

Scenografija: Katarina Dajč

Kompozitor: Ferenc Kovač

Režija: Bogdan Janković