Izgubljeni u bajci

Ognjen Petković

Uzrast: 3+
Tekst „Izgubljeni u bajci“ nastao je kao reminiscencija bajki
koje sam čuo u de njstvu. Godinama se taj skup raznih bajki bez
jasnog korena iz kojega su nastale mešao u meni i na kraju
postao jedna bajka, ili kako sam je nazvao “Prabajka“, iz koje su
nastale sve druge bajke. Inspirisali su me “nedostaci“ u bajkama,
oni delovi koji se oslanjaju na dogmatsko, koji nemaju pokriće
u daljem toku fabule. Ne želeći da “verujem“ ja sam upravo na m
završecima pokušao da kalemim druge bajke, da im pristupim
na jedan novi način, na način da su one jedno i da nikada i nisu
bile ništa drugo do jedna velika neprekidna nit, crvenkapina kapa
koja se “parala“ i sa koje su razni sakupljači otkidali po deo te
čarolije.

Ognjen Petković

Tekst: Ognjen Petkovic

Rezija: Ognjen Petkovic, Bogdan Trifunovic

Igraju: Bogdan Trifunovic, Ognjen Petkovic

Scenografija i lutke: Đorđe Marković

Svetlo i ton: Bogdan Jankovic

Kostim: Bogdan Trifunovic, Ognjen Petkovic

Dizajn: Đorđe Marković