Pozorište ne postoji bez publike. Zato nam je pre svega svakako važana direkta razmena i kontakt sa svim sastavnim činiocima teatra. Glumci se školuje na Akademijama, a gde se školuje publika?…

Pozorišni jezik koji važi na sceni ima svoj sopstevni jezik i estetiku, kao i vekovima dugu tradiciju, stalno je prisutno, stalno se menja i menjaće se. Naš cilj je da Vas upoznamo sa zakonitostima i jeni i da Vam oktrijemo jezik pozorišta, koji će Vam pomoći da bolje upoznate sebe i svet oko sebe, a jedino tako će te moći aktivno da učestvujete na relaciji pozorište-publika.

U zemljama Zapadne Evrope, već duži niz decenija postoji obavezno pozorišno obrazovanje, koje pored muzičkog i likovnog obrazovanja osposobljava decu od najranijeg uzrasta da otkriju svoje kreativne potencijalne i upoznaju se sa umotnošću uopšte. Svesni neophodnosti pozorišta u obaveznom obrazovanju od 2000. godine počeo je sa radomDečiji dramski atelje Pozorišta „Vesela kornjača“, kroz koji je do sada prošlo više od 1.000 talentovane dece uzrasta od 6 do 18 godina.

Mi Vas upoznajemo sa pozorištem putem pozorišta. Koristeći se pozorišnim metodama, u okviru radionica, stavljajući poseban akcenat na pojedinačni razvoj svakog polaznika, kao i vodeći računa o celini upoznaje se čaroban proces nastanka pozorišne predstave. Nastavu vode priznati teatarski pedagozi, profesionalni reditelji, dramaturzi, glumci i na deci razumljiv način upoznaju ih sa mehanizmima funkcionisanja pozorišta.

Polaznici Dečijeg dramskog ateljea, pored teorijskog znanja, stiču i praktična znanja direkto kroz učestvovanje i profesionalno angažovanje na brojnim manifestacijama (Zmajeve dečije igre, Noć muzeja), snimanju filmova, tv-serija (Sva ta ravnica, Fazoni i fore), tv emisija, spotova, reklama i radio drama.

Dva puta godišnje organizuje se audicija na kojoj se odabiraju najtalentovani dečaci i devojčice, koji će postati polaznici Dečijeg dramskog ateljea.

Broj polaznika je ograničen. teatar34@gmail.com